İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanlarımızın güvenlik sektöründe ve yaptıkları işlerde uzmanlaşmaları, bilgi lideri olmaları, müşteri odaklı yaklaşımı benimsemeleri, teknoloyi verimli bir şekilde kullanmaları, inovatif düşünce ve hareket tarzını benimsemelerini amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Çalışanlarımıza her konuda fırsat eşitliği sunuyoruz.
  • Çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlıyoruz.
  • Çalışanlarımızın işlerini verimli bir şekilde ve motivasyonla yapabilmeleri için gerekli olanakları sağlıyoruz.
  • Çalışanlarımız için açık ve şeffaf bir yönetim politikası uyguluyoruz.
  • Çalışanlarımızın gerek maddi, gerekse manevi haklarını koruyor ve gözetiyoruz.
  • Çalışanlarımıza kurum içi kariyer fırsatları yaratıyoruz.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikalarımızı düzenli bir şekilde gözden geçirerek geliştiriyor ve güncelliyoruz.

Securitas Türkiye ilgili şirketlerinde, her 2 yılda bir, tüm çalışanlarımızın dahil olduğu bir çalışan anketi uyguluyoruz. Çalışan anketi ile çalışanlarımız; liderlik, müşteri odaklılık, hedefler, organizasyon, kendileri ve iş arkadaşları hakkında değerlendirme yapıyorlar. Çalışan anketi sonuçlarına göre yeni eylem planları gerçekleştiriyor ve tüm süreçlerimize ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz.